Đội ngũ bác sỹ

Nguyễn Văn Viên

Chuyên khoa: Y học cổ truyền
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ
Ngày làm việc: Tất cả các ngày trong tuần
Thông tin liên hệ: 0358992680
09.1805.1808
Đội ngũ bác sỹ
Đặt lịch khám
Thắc mắc - Trao đổi
Các gói khám sức khỏe