Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa An Phát

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ luật giá 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012;
Căn cứ Công văn số 1608/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu ngày 27 tháng 03 năm 2019;
Căn cứ quyết định số 72/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2012 Về việc quy định đơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Dựa vào khả năng đáp ứng nhu cầu và chất lượng dịch vụ của Bệnh viện phục vụ khách hàng.
Giám đốc bệnh viện công khai một số giá dịch vụ Y tế cơ bản cho khách hàng như sau:

Giám đốc

Cao Thanh Hải