Đo loãng xương-Cách bảo vê xương khớp đơn giản,hiệu quả

Đ𝐨 𝐥𝐨𝐚̃𝐧𝐠 xư𝐨̛𝐧𝐠- 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐱𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̛́𝐩 đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧, 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉

– Đo loãng xương là một trong những tiểu chuẩn chẩn đoán loãng xương giúp kiểm tra và phát hiện mật độ khoáng xương trong cơ thể. Từ đó, dựa vào kết quả sẽ giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có bị loãng xương hay không. Đồng thời, cách làm này còn giúp xác định tỷ lệ thành công khi thực hiện điều trị bệnh loãng xương.

– Để tầm soát và nâng cao sức khỏe cho người dân, bệnh viện Đa Khoa An Phát ứng dụng máy đo loãng xương toàn thân 𝐈𝐧𝐀𝐋𝐲𝐳𝐞𝐫 𝐀𝐈𝐑 vào hoạt động khám chữa bệnh.

𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 đ𝐨 𝐥𝐨𝐚̃𝐧𝐠 𝐱𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮́𝐩:

-Đo, kiểm tra mật độ khoáng xương;

– Đánh giá loãng xương;

– Xác định lượng canxi, khoáng chất trong xương;

——ღ ღ ღ ——

𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 Đ𝐚 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐀𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐭

𝑉/𝑐 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑢̛́𝑢: 𝟬𝟵𝟰𝟲.𝟬𝟯𝟳.𝟱𝟱𝟱

𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟬𝟵𝟲𝟵.𝟬𝟰𝟲.𝟳𝟴𝟲

𝘊𝘚𝘒𝘏: 𝟬𝟵.𝟭𝟴𝟬𝟱.𝟭𝟴𝟬𝟴

𝘛𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤: 𝗧𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉ 𝗰𝗮́𝗰 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻

Tất cả cảm xúc:

3131

Đ𝐨 𝐥𝐨𝐚̃𝐧𝐠 xư𝐨̛𝐧𝐠- 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐱𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̛́𝐩 đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧, 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉
❌ Đo loãng xương là một trong những tiểu chuẩn chẩn đoán loãng xương giúp kiểm tra và phát hiện mật độ khoáng xương trong cơ thể. Từ đó, dựa vào kết quả sẽ giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có bị loãng xương hay không. Đồng thời, cách làm này còn giúp xác định tỷ lệ thành công khi thực hiện điều trị bệnh loãng xương.
👉 Để tầm soát và nâng cao sức khỏe cho người dân, bệnh viện Đa Khoa An Phát ứng dụng máy đo loãng xương toàn thân 𝐈𝐧𝐀𝐋𝐲𝐳𝐞𝐫 𝐀𝐈𝐑 vào hoạt động khám chữa bệnh.
𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 đ𝐨 𝐥𝐨𝐚̃𝐧𝐠 𝐱𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮́𝐩:
👉 Đo, kiểm tra mật độ khoáng xương;
👉 Đánh giá loãng xương;
👉 Xác định lượng canxi, khoáng chất trong xương;
——ღ ღ ღ ——
🏥 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 Đ𝐚 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐀𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐭
🚑 𝑉/𝑐 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑢̛́𝑢: 𝟬𝟵𝟰𝟲.𝟬𝟯𝟳.𝟱𝟱𝟱
📞 𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟬𝟵𝟲𝟵.𝟬𝟰𝟲.𝟳𝟴𝟲
☎️ 𝘊𝘚𝘒𝘏: 𝟬𝟵.𝟭𝟴𝟬𝟱.𝟭𝟴𝟬𝟴
⏰ 𝘛𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤: 𝗧𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉ 𝗰𝗮́𝗰 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

09.1805.1808
Đội ngũ bác sỹ
Đặt lịch khám
Thắc mắc - Trao đổi
Các gói khám sức khỏe